РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ

ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ПРЕДСТОЯЩО

Image
Image
Image
Image
Image
Image

КОИ СМЕ НИЕ

РСО „Централна Стара планина” е сдружение на местни власти, което обединява общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Златарица, Ловеч, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

От своето създаване през 1997 г. организацията активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за доброто управление на местно ниво. 

Благодарение на своя опит в разработването, управлението и изпълнението на европейски проекти, сдружението на старопланинските общини насърчава прилагането на иновативни модели и практики в различни сфери на обществения живот: културни и творчески индустрии, околна среда, миграция, гражданско участие, равнопоставеност на половете, доброволчество, образование, младежки дейности, побратимяване между градове, спорт, предприемачество, европейска интеграция, енергийна ефективност, регионално сътрудничество, креативен туризъм и др. 

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” се ползва с доверието на своите български, европейски и международни партньори.

КАКВО ПРАВИМ

  • насърчаваме общините да си сътрудничат и обменят опит с общини от и извън Европейския съюз
  • предоставяме информация и разпространяваме полезни практики за добро управление на местно ниво
  • оказваме подкрепа за укрепване капацитета на местните власти
  • организирамесеминари, конференции и дискусионни форуми по актуални въпроси от общинската политика и управление
  • допринасяме за устойчивото развитие на регион Централна Стара планина
  • разработваме, управляваме и изпълняваме партньорски проекти от местно, регионално, национално и европейско значение
  • подпомагаме общините в привличането на средства от Европейски и международни фондове и програми

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.