В ДРЯНОВО СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ДИСКОДУРАТЕРА

3972 4986На 25 май 2021 г. в Заседателната зала на Община Дряново се проведе обществено обсъждане с местната общност на намерение за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“ по приема за 2021 г. на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“. На срещата присъстваха представители на ОИЦ - Габрово, Исторически музей - гр. Дряново, СУ „Максим Райкович“ - гр. Дряново, общински съветници, кметският наместник на с. Гостилица и с. Славейково, заинтересовани граждани.

Основни дейности, които се предвижда да бъдат включени в проектното предложение:

  • почистване на маршрута от тревна и храстовидна растителност и обособяване на четири къта за отдих и почивка - с пейки, маси, беседки, шезлонги, дървени пейки-люлки;
  • изследване, дигитализиране, рендериране и анимиране на крепостта - дигитализиране на съществуващи чертежи, архитектуен анализ, строителна периодизация, графично възстановяване на архитектурни структури, както и детайлно моделиране на сгради и прилежаща среда, рендиране на 4 екстериорни изгледа, анимиране и рендериране на преход от съществуващо положение до възстановка;
  • изработване на информационни и указателни табели.

Всички участници в общественото обсъждане единодушно подкрепиха идеята на проектното предложение.

По информация от Община Дряново

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.