ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ПРОГРАМА „ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ“

thumb forum1До публично обсъждане по Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти 2021 г.” достигнаха 21 бр. проектни предложения на обща стойност 63 051,45 лв., в т. ч. искано финансиране от програмата 43 411,50 лв.

Предвид на епидемиологичните мерки в страната, класирането на проектните предложения се извърши дистанционно по електронен път, като резюмета на допуснатите проектни предложения бяха публикувани на сайта на Община Троян и се даде възможност на всеки да подкрепи проектното предложение, което най-много му допада и счита, че то в най-голяма степен отговаря на критериите на програмата.

Гласуването се проведе в периода от 13.05.2021 г. до 12.00 часа на 21.05.2021 г., като в него взеха участие над 2000 души.

Проектите бяха класирани в низходящ ред, в зависимост от това, кой проект колко гласа е получил. Проектите, които се класират за финансиране са от №1 до №16 включително и са на обща стойност 44 627,81 лв., от които 30 645,66 лв. от програмата. Извън възможността за финансиране, поради изчерпване на средствата, остават проектите от №17 до №21 включително.

С кандидатите, чиито проектни предложения се финансират, ще бъдат подписани договори за изпълнение на проектите, като преди това участниците следва да докажат собственото си финансово участие.

С класирането след гласуване можете да се запознаете тук

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.