2013

card2

Темите в броя:

- Местните власти подобряват политиките си за развитие на занаятчийския сектор чрез проект на РСО „Централна Стара планина”

- Засилен интерес и ангажираност към бъдещето на занаятите в регион Централна Стара планина

- Три неправителствени организации обединиха местните и регионални власти от регион  Централна Стара планина

- Община Габрово с награда за устойчиво развитие на ГИС

- Ловеч иска от държавата бившата казарма

- Троян и Луковит стартираха проектите си за подобряване на водния сектор

- Елена отбеляза тържествено две важни годиншнини

- Нашите последни издания

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

IMG 3749Експерти от Дирекция „Бюро по труда", Регионален инспекторат по образованието, Административно-правно и информационно обслужване на общините, Регионална здравно-осигурителна каса, ТД на НОИ и областните администрации в Ловеч и Габрово се срещнаха на 13 декември 2013 г., за да дискутират по темата за „Ролята на местните и регионални власти за прилагане на практика на правата на гражданите в Европейския съюз". Инициативата имаше за цел да се представят процедурите на участващите институции и практиките по прилагане на правата на българските граждани, произтичащи от принципа за свободно движение на хора в Европейския съюз.

В програмата на събитието беше предвидено участниците да разгледат и един почти реален казус, където всички трябваше да обединят усилията си и да окажат съдействие на българския гражданин “Иван”. Иван има осигурена работа по трудов договор в държава от ЕС и напуска нашата страна заедно с безработната си съпруга и детето си, което е в 6 клас. След изтичане на трудовия му договор, той се връща в България със семейството си, като междувременно му се е родило второ дете. На Иван му предстои и да се пенсионира. Ето част от въпросите, на които трябваше да отговорят участниците: с какви документи трябва да се снабди Иван преди да напусне България и кои са институциите, които ги издават? Какво трябва да направи, за да регистрира новороденото си дете като български гражданин? С какви документи трябва да се върне в България? Коя държава ще изготви документите му за пенсиониране?

Срещата беше организирана от Европейския информационен център „Европа директно" Габрово при Габровската търговско-промишлена палата съвместно с Регионалното сдружение на общини „Централна Стара планина" и в партньорство със сдружение „Знание" Ловеч. Тя е част от събитията под надслов „Гражданите ЗА Европа” на „Европа директно” Габрово, посветени на Европейската година на гражданите.

Уникалният и иновативен формат на срещата бе високо оценен от всички представители на участващите институции. Трите неправителствени организации приеха предизвикателството да превърнат тази дискусионна форма в традиция.

Излезе от печат междинният доклад по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС). Проектът се финансира от програма ИНТЕРРЕГ ІVС и създава платформа за обмен на добри практики* между партньорите.

Междинният доклад прави анализ и представя добрите практики по две от темите на проекта:

· Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса

· Достъп до иновативен дизайн и финансова подкрепа за МСП от сектора на занаятите

Ако искате да разберете защо Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак е предложено от РСО „Централна Стара планина” и одобрено от 15 партньора от 10 европейски страни за добра практика и какъв е приносът на Община Троян за превръщането му в най-голямата туристическа атракция в региона – посетете http://www.rso-csp.org/images/buletin/Innocrafts%20BM2%20layout.pdf Прелиствайки доклада ще научите и дали съществуващите в Европа публични мерки и финансиране дават на занаятите възможност да се развиват, съществуват ли бариери пред занаятчиите за прилагане на иновативни практики, как секторът може да се справи с проблемите си....

----------------------------------------------------------------------------------

добра практика*: инициатива (метод, проект, процес или техника) на един регион, която се е доказала като успешна и която има потенциал да бъде пренесена в друга географска област.

Знаете ли какво е РЕГИО-КРАФТС? А Тенджера под налягане за дизайн и занаяти? Искате ли да научите как дизайнът създава добавена стойност за креативните индустрии и защо са разпознаваеми занаятчийските изделия на Ралица – четвърто поколение керамик от Троян? В такъв случай ви предлагаме да отворите приложения информационен бюлетин по нашия партньорски проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”. В този брой ще намерите и други интересни материали. Предлагаме ви да ги прочетете.

Страница 1 от 8

© 2020. All Rights Reserved.