МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН ПРЕВЗЕХА ОБЩИНА ГАБРОВО

Manager 1den 2018 2Учениците Биляна Станчева, Виктория Петрова и Йоана Станчева от габровската Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ и техните връстници Благовеста Валачева, Атанас Иванов и Виктория Петкова от дряновската Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ управляваха Община Габрово за един ден. Управлението им беше част от инициативата „Мениджър за един ден“, която се провежда в цялата страна на 30 октомври и се организира от „Джуниър Ачийвмънт“- България.

За поредна година Община Габрово се включва в проявата, която има за цел да вдъхнови и ориентира младите хора в избора им на бъдеща професия, както и да ги запознае какво представлява един типичен работен ден в държавните институции, неправителствените организации и частния бизнес сектор.

Биляна Станчева отмени кмета на Габрово Таня Христова като пое част от задачите й за деня – участие в работни срещи, посещение на обекти, в процес на изпълнение по проект. Заедно с кмета Таня Христова, Биляна се срещна с експерти от отделите „Протокол и връзки с обществеността“, „Култура и туризъм“ и „Проекти и икономическо развитие“. Тя научи защо е важно всяка институция да има пресцентър и как се осъществява комуникацията с гражданите. Представи мнението си като кмет за един ден какво да бъде включено в новогодишната програма и каква да бъде коледната украса този сезон. Запозна се с процеса на изготвяне на различни проектни предложения, финансирани с европейски средства и други финансови инструменти по различни програми.

Виктория Петрова заедно с председателя на Общински съвет – Габрово Лена Георгиева разучи защо решенията на общинската администрация често изискват одобрението и приемането им от общинските съветници. Виктория навлезе в тънкостите на организирането и ръководенето на заседание на Общинския съвет, проучи кога се налага прегласуване на дадена точка от дневния ред, какво значи входиране на предложение, кворум и председателски съвет.

Йоана Станчева пое функциите на заместник-кмет по „Финанси и собственост“. В управлението й помагаше заместник-кметът инж. Климент Кунев, който обясни защо се налага Общината да събира данъци от гражданите и по какъв начин те се разходват. Йоана се запозна с дейностите на дирекциите „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост и стопанска дейност“ и „Финансово-счетоводна“, които са част от общинската администрация.

Заместник-кметът по „Социално-икономическо развитие“ за един ден Благовеста Валачева разгледа Програма „Младежки дейности“ заедно със заместник-кмета инж. Нела Рачевиц. В процеса на работа Благовеста научи кои ресори влизат в задълженията й: образование, социални дейности, здравеопазване и младежки дейности; култура и туризъм, както и изготвянето на проекти по различните европейски програми.

Атанас Иванов влезе в ролята на заместник-кмет по „Устройство на територията, инфраструктура и екология“. Атанас се интересуваше как се изготвят различните чертежи, за които разбра от заместник-кмета арх. Николай Меразчиев, че се наричат планове на града. Двамата заместник-кметове посетиха дирекциите „Устройство на територията“ и „Инфраструктура и екология“. От разговора с експертите, Атанас разбра защо е важно да се спазва устройственото планиране на града и цялостния му архитектурен облик, какво означава административен контрол на строителството, кой отговаря за ремонта на общинската пътна мрежа, лесно ли се асфалтират улиците, какво е необходимо да се направи, за да работи уличното осветление, как се грижим за опазването на околната среда в града.

© 2020. All Rights Reserved.