НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА ТРОЯН

6ed126813b74f704404e57dfa595c168В Деня на хората с увреждания, 3 декември, символично беше открит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в троянското село Добродан.

„Радвам се, че в навечерието на празниците откриваме поредната социална услуга в община Троян. Нашата община беше с недостатъчно добре развит сектор на социалните услуги, но в последните години ние откриваме всяка година поне по една такава услуга, с активната работа на общината, много често както е в момента – без европейско финансиране. Решихме да открием тази услуга с пълното разбиране колко потребна е тя, защото услугите за възрастни хора, най-вече за лица с деменция и с ментални проблеми, продължават да бъдат в остър дефицит“, каза кметът на Община Троян Донка Михайлова по време на откриването. Присъстващите си пожелаха успешна работа и по-малко хора да стигат до тук, но потребителите на центъра да се чувстват добре и обгрижени.

Към този момент в Центъра са настанени 7 лица и остава свободно място за 1 потребител (мъж) до запълване на капацитета му. Поради засиленото търсене на услугата, през следващата година Община Троян ще кандидатства за разширяването ѝ.

© 2020. All Rights Reserved.