ТРОЯН ОСИГУРИ ДОСТЪПНА СРЕДА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

27aba1ae9c1ff8f1ae1a38248a4e4aa9Дни преди световния Ден на хората с увреждания в административната сграда на Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни проблеми.

Стълбищният платформен подемник е одобрен за финансиране от Проект „Красива България” в извънредна кампания за набиране на кандидати за участие, приключила на 23 юли 2018 г. Проектът е на обща стойност 34 250 лв., като Община Троян осигури 30% съфинансиране.

Статистиката на Община Троян сочи, че средно годишно сградата се посещава от над 35 хил. души и част от тях са хора с двигателни проблеми.

© 2020. All Rights Reserved.