ВТОРОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ACHIEVE СЕ ПРОВЕДЕ В ПРАГА

achieve news breganzeВ периода от 19 до 21 февруари 2020 г. партньорите по проект „Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности” (ACHIEVE) проведоха своята втора международна среща. Домакин на събитието в Прага беше „Къща на националните малцинства” - организация, която работи в обществена полза и осигурява пространство за образователни, културни и социални дейности на гражданските сдружения на 14 национални малцинства в Чехия, сред които са и българите.

Изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” Мариела Петрова направи две презентации, чрез които запозна останалите участници със старопланинския регион и свършеното от организацията през изминалите 7 месеца от стартирането на проекта.

Спазвайки изискването териториите на партньорите да се представят чрез трите елемента, които очертават най-добре тяхната идентичност, тя избра да характеризира регион Централна Стара планина с ключовите думи занаяти, гастрономия и проходи. Занаяти - заради стотиците занаятчии, които работят в общините от сдружението и заради това, че тук се намират едни от най-популярните занаятчийски средища на България. Гастрономия - заради различните традиционни ястия, напитки и деликатеси, които пазят памет за историята, културата, религиозните вярвания и бита на хората от общините на РСО „Централна Стара планина”. И проходи - заради факта, че на територията на общините от РСО „Централна Стара планина” се намират голяма част от проходите в Стара планина. Свидели на славни битки в миналото в защита на свободата и независимостта на България, днес те свързват Северна с Южна България.

Втората презентация беше свързана с организираната от РСО „Централна Стара планина” кулинарна изложба под наслов „Храната като памет”, проведена на 22 януари 2020 г. в зала „Възраждане” (Габрово). В нея с домашно приготвени ястия се включиха представители на общински администрации, читалища и училища от 7 старопланински общини. Професионален фотограф направи снимки на всички ястия. Бяха избрани 12-те най-добри комбинации от качествена снимка и красиво представено ястие с неоспорима регионална идентичност и с тях беше създаден настолен кулинарен календар (март 2020 – февруари 2021 г.), съдържащ информация за идентичността на регион Централна Стара планина”. Отпечатаните календари бяха предоставени на партньорите по проекта и получиха тяхната висока оценка.

В периода март – август 2020 г. предстои да се реализира второто местно събитие по проекта.

© 2020. All Rights Reserved.