ТАНЯ ХРИСТОВА: „РЕМОНТЪТ НА ДОМА НА КУЛТУРАТА Е ТЕСТ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА“

DK start0„Основният ремонт и модернизацията на Дома на културата ще бъдат тест, доколко можем да се преборим с различните кризи и предизвикателства. Тази емблематична и най-красива сграда, дело на арх. Карл Кандулков, заслужава особеното внимание и критичния поглед на габровци.“ Това заяви кметът Таня Христова по време на публичното представяне на дейностите от проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.

Пред граждани, журналисти и заинтересовани лица на 25 ноември бяха съобщени целите и очакваните ползи от мащабния проект, чиято реализация ще продължи 26 месеца. Ръководителят на проекта Десислава Колева направи презентация за основните акценти в строително-монтажните работи. По думите ѝ бройката на местата в зрителната зала ще се промени от 750 на 567, тъй като според изискванията за пожарна безопасност и нормите за комфорт разстоянието между редовете трябва да е 90 см вместо сегашните 73 см. Обърнато е изключително внимание на енергийната ефективност. Предвидена е реконструкция на прилежащите дворни пространства и осигуряване на достъпност за хората с увреждания. Залата, репетиционните, гримьорните и всички помещения ще бъдат обзаведени според европейските изисквания.

Общата стойност на проекта е 6 503 207.96 лв. Безвъзмездната помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 3 716 877.02 лв. Ползва се кредитен ресурс от финансов инструмент в размер на 2 249 908.90 лв. и собствено финансиране от 536 422.04 лв. През месец октомври т. г. Общинският съвет в Габрово одобри да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 1 557 776.63 лв. като собствен принос по проекта от целевата субсидия на централния бюджет за капиталови разходи през 2022 и 2023 г.

Домът на културата „Емануил Манолов“ е построен в периода 1959 г. – 1964 г. в стил неокласицизъм с разгърната застроена площ от 7 965 квадратни метра. Негов автор е арх. Карл Кандулков, а скулптурното му оформление принадлежи на проф. Илия Илиев.

По информация от Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.