БЕЛЕЖИТИ ЕЛЕНЧАНИ СА ИЗОБРАЗЕНИ НА СТЪЛБИТЕ, ВОДЕЩИ ДО ДВЕТЕ УЧИЛИЩА В ЕЛЕНА

stulbiВ навечерието на Празника на град Елена – 21 май, и Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, Община Елена зарадва учениците на СУ „Иван Н. Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“, както и всички жители и гости на възрожденския град, с нова придобивка. На стълбите, водещи към двете училища, са изобразени портретите на бележити еленчани, които да напомнят за историята и славното минало на града.

Идеята на кмета на общината бе обсъдена и конкретизирана от служителите в дирекция „Хуманитарни дейности“, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с председател г-жа Десислава Шопова. Проектът се изпълни от художника Иван Янков от гр. Бургас, специализирал се в реализирането на подобен вид обекти.

На първото ниво (отдолу нагоре) са образите на: Иван Момчилов – просветител, учител, основател на първото класно училище – „Даскалоливницата“, Сава Катрафилов – деец на националноосвободителното движение, член на щаба на Ботевата чета, възпитаник на еленската „Даскалоливница“, Иван Попхристов Кършовски – революционер, книжовник, общественик и журналист, Стефан Савов Бобчев – юрист, публицист и политик, основател и първи ректор на днешния Университет за национално и световно стопанство в гр. София.

Идеята за пресъздаването на тези портрети е свързана и с честването на 180 години от основаването на „Даскалоливницата“, институцията, оставила значителна диря в историята на българското образование.

На второто ниво в цял ръст е изобразен борецът за самостоятелна българска църква Иларион Макариополски, от двете му страни стоят образите на Петко Тодоров -писател, поет, автор на идилии и драми, и на баснописеца Стоян Михайловски, сътворил химна „Върви, народе възродени“. Текстът на химна е част от цялостната композиция на бележитите еленчани. Иван Момчилов и Иларион Макариополски са и патроните на двете училища в Елена.

Вечер стълбите ще бъдат ярко осветени, за да могат да им се радват и през късните часове на деня. От училището ще бъде осигурено постоянно видеонаблюдение, а при случай на неправомерни действия, виновниците ще бъдат наказани.

Официалното откриване на композицията ще бъде на 23 май от 18:30 часа.

По информация от Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.