ОБЩИНИТЕ ТРОЯН И ЛОВЕЧ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА СВЪРЗАНОСТ

t 121На 28 август 2023 г. кметовете Донка Михайлова и Корнелия Маринова подписаха партньорско споразумение за кандидатстване с общо проектно предложение за прилагане на интегрирани мерки за постигане на устойчива екологосъобразна мобилност и свързаност на територията на общините Ловеч и Троян.

Община Ловеч е водеща община при подготовката, изпълнението и управлението на проекта, като е пряко отговорна за качественото изпълнение на заложените дейности.

В рамките на проекта (в случай, че получи финансиране) Община Троян, в качеството си на партньор, ще изпълнява инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвими участници в движението – пешеходци и велосипедисти (изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки).

Предвижда се доставка на нови превозни средства - автобуси за обществения транспорт с нулеви и по изключение с ниски емисии, както и осигуряване на зарядни станции за превозните средства.

По информация от общините Троян и Ловеч

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.