БЪЛГАРСКИЯТ ЕКИП НА HUMUS ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ДИАЛОГА ЗА ЗДРАВЕТО НА ПОЧВИТЕ

RAM Uzana18РСО „Централна Стара планина“ представи проект HuMUS („Здрави общински почви“) по време на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ 2023. От 21 до 23 юли 2023 г. екипът привлече вниманието на участниците в екологичния фестивал към каузата, по която сдружението ще работи през следващите 3 години. Индивидуалните разговори с посетителите се провеждаха през цялото време на специално обособения за целта щанд, а публичната презентация „Здрави почви за здрави хора” беше включена в програмата на фестивала за 22 юли. Подготвената от РСО „Централна Стара планина” анкета „Какво знам за почвите в Европа и тяхното здраве” се превърна в отправна точка към всеки разговор за здравето на почвите.

Проект HuMUS е част от мисията на ЕС "Сделка за почвите в Европа" (Мисия за почвите). Мисиите на ЕС са нов инструмент за справяне с някои от основните предизвикателства, пред които сме изправени. Те са новост на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, като обединяват програми за финансиране и политики. Имат за цел да мобилизират участници от публичния и частния сектор, а ключов елемент на всяка мисия е ангажирането на гражданите. В края на м. септември 2021 г. Европейската комисия обяви началото на изпълнението на 5 мисии, които имат за цел да превърнат Европа в по-екологичен, по-здравословен, по-приобщаващ и устойчив континент.

Мисия за почвите има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление. Това ще бъде постигнато чрез насърчаване на обмена на знания, диалог и повишаване на осведомеността относно значението на здравето на почвите, предизвикателствата пред него и решенията в цяла Европа.

С мисията за почвите са ангажирани множество европейски проекти, но HuMUS е единственият проект, който е насочен към публичната администрация на местно и регионално ниво. Изпълнява се от международен консорциум, включващ 18 партньори - европейски университети и изследователски центрове с опит в подходите, базирани  на участието и асоциации с множество заинтересовани страни и голям обхват на национално, регионално и общинско ниво на управление. Единственият партньор от България е РСО „Централна Стара планина”.

© 2020. All Rights Reserved.