КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО ОЧАКВА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ БОЙКО БОРИСОВ

antonovoКметът на Община Антоново Хайредин Мехмедов изпрати писмо до министър председателя Бойко Борисов, в което се казва:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Министърът на околната среда и водите г-н Емил Димитров направи изявление по медиите, че ще предостави яз. Ястребино изцяло за поливни нужди на малинопроизводителите от община Попово. Предлага за основно водоснабдяване да бъдат извършени сондажи на територията на Община Антоново. В тази връзка Ви информирам, че според извършени хидрогеоложки проучвания и сондажи на територията на община Антоново е установено, че няма подпочвени води. Поради това е невъзможно да се задоволят нуждите на населението на общината от местни водоизточници.

 Този факт е причина да бъде изградена пречиствателна станция за питейни води, която да извършва пречистване на водите от язовир „Ястребино” за нуждите на населението от гр. Антоново и околните села. Впоследствие е изграден довеждащ водопровод, който снабдява с питейна вода населените места в северната част на общината или повече от 70% от населението на общината.

Извършването на допълнителни сондажи ще доведе до загуба на време и паричен ресурс в големи размери, които биха могли да бъдат използвани за реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с цел намаляване на загуби.

Разчитам на Вашата отговорна намеса за недопускане населението от Община Антоново да остане без питейна вода и предоставянето на яз. „Ястребино” за поливни нужди.

Надявайки се на разбиране и спешна намеса от Ваша страна, оставам

С уважение,

Хайредин Мехмедов

Кмет на Община Антоново

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.