ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА НОВИТЕ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ В ТРЯВНА

IMG 7189На 20 януари 2022 год. кметът на Община Трявна Силвия Кръстева официално ще открие новите съоръжения за подземно събиране на битови отпадъци в общината. Събитието ще започне в 11:00 ч. пред инсталираните контейнери на ул. Ангел Кънчев 116 до църквата “Св. Георги” в Трявна.

В инициативата могат да участват всички граждани и гости на Община Трявна, които могат да донесат разделно събран и сортиран по вид отпадък – хартия, пластмаса, метал, стъкло и био отпадък. Няма ограничение за количеството събрани и донесени отпадъчни материали. Всеки, който на място изхвърли правилно разделените отпадъци в предназначените за това контейнери, ще получи съответно награда.

Проект “По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери” се финансира от Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма “Околна среда 2014-2022 г.” и е на стойност 390 933 лв.

На територията на Община Трявна са изградени шест броя подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци. Контейнерите са разположени на възлови точки в Централната градска част и в жилищни квартали в Трявна и Плачковци и са съобразени с потока от ползвателите.

Новите подземни контейнери дават възможност за по-удобно разделяне и събиране на отделните видове отпадъци и предотвратяват разпространението на неприятни миризми в топлите месеци на годината, както и разнасянето на изхвърлените отпадъци от хора и животни. Не на последно място ще бъдат спестени средства за подмяна на съдове, тъй като металните съоръжения са по-устойчиви на палежи и вандализъм в сравнение с пластмасовите контейнери за отпадъци.

Всяка инсталация е съставена от подземна и надземна част. Под земята, в бетонова шахта, се намират самите контейнери за отпадъци. Надземната част включва метална платформа, върху която са разположени приемните устройства, в които хората ще могат да изхвърлят отпадъците си. Обслужването на съдовете ще се осъществява чрез хидравлична система, с помощта на която подземните контейнери ще излизат на повърхността и ще се изхвърлят регулярно в сметосъбиращия камион.

В периода 17 януари – 19 януари ще се проведе и кампания за разделно събиране на отпадъци, насочена към децата и младежите. В трите детски градини на територията на общината, както и в трите училища е предвидено чрез забавни и образователни игри да се насочи вниманието на подрастващите към разделното събиране на отпадъци и за ползите от подобно екологично поведение за хората и природата.

По информация от Община Трявна

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.