БЯЛА КНИГА НА DESIGNSCAPES ЗА ДИЗАЙН БАЗИРАНИ ИНОВАЦИИ В ЕВРОПА

Designscapes White Paper 1През последното десетилетие иновациите, създадени с помощта на дизайна, бяха признати в политиките на ЕС като фактор за насърчаване на растежа и конкурентоспособността на различни нива на управление.
Бялата книга на DESIGNSCAPES за дизайн базирани иновации в Европа предлага следващо поколение европейски политики за справяне с настоящите неотложни глобални предизвикателства.

Линк за достъп

© 2020. All Rights Reserved.