МАГАЗИН НА ТРОЯНСКИТЕ МАЙСТОРИ

BCD 049819406По традиция занаятчиите от регион Централна Стара планина  сами продават своята продукция. Най-разпространената форма на директна продажба от поне 100 г. са пазарите (открити места за продаване и купуване на различни стоки) и панаирите (големи временни пазари, свързани с определен празник през годината). За да предлагат своите ръчно изработени изделия, майсторите пътуват от град на град и отиват на място при клиентите.  

Друга добре известна форма за продажба, при която пътува потенциалният клиент, е специализираният магазин - постоянно място, където се предлагат произведения на местните занаятчии. Такъв магазин в Троян е открит през 70-те години на ХХ век по инициатива на Музея на занаятите. В него произведенията си предлагали за продажба предимно майсторите от създаденото към музея Ателието на троянските майстори. Магазинът се намирал в централната градска част и се радвал на интереса на троянци и гостите на града. Съществувал до началото на 90-те години на ХХ век.

Близо 30 години в самия град Троян няма магазин за станалите емблематични троянски занаятчийски продукти. За преодоляване на този дефицит в туристическото и цялостното  икономическо развитие на града, през м. март 2019 г. Общински съвет – Троян взема решение да предостави общинско помещение на местния клон на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти.

Членовете на задругата поемат ангажимент сами да ремонтират и обзаведат помещението, което ще се превърне в магазин. Необходимите за това средства събрат чрез томбола, организирана на 12 декември 2019 г . – Ден на Свети Спиридон и празник на занаятчиите. С част от събраните пари закупуват дървен материал, бои, лакове и четки. За няколко месеца успяват да направят мебелите и да ремонтират помещението. От томболата им остават пари за касов апарат и за една заплата на продавачка.

Магазинът на занаятчиите в Троян е открит официално на 26 август 2020 г. Разположен е на комуникативно място, недалеч от центъра на града. Свободното пространство до него предстои да се превърне в атрактивна зона, където майсторите ще могат да демонстрират своите умения и ще се провеждат различни културни събития.

Като следваща стъпка за достигане до нови клиенти е предвидено да се създаде онлайн магазин, който да позволи на майсторите да представят своите изделия на вътрешния и международния пазар.

© 2020. All Rights Reserved.